טפסים ותקנות

תצהיר כבאות

תנאים למכבסה וניקוי יבש

תנאים תברואיים לייצור מזון

שאלון סביבתי לאיכ"ס

רשימת עסקים שצריכים התקנת מזח ומפריד שומן לפי חוק משרד הבריאות

מפרט טכני- מערכת אוורור של חניון תת קרקעי

טופס הצהרת בעל מקצוע

טופס ביקור קייטנות

טופס ביקור קייטנות משרד הבריאות

טופס בדיקת נגישות לחנויות קייטנות

הנחיות תכנון לחניונים סגורים ותת קרקעיים

הנחיות מיוחדות לרישוי בתי אוכל

הנחיות להצבת כיסאות שולחנות – עיריית ת"א

הנחיות להכנת דג נא בבית אוכל

הנחיות לגני אירועים

הנחיות ותקנות לבתי אוכל – דגשים – 2013

דרישות כבאות לאטליז

דרישות איכ"ס לבתי אוכל

דרישות אגף התנועה

דוח ביקורת מרכול

דוח ביקורת בית אוכל

6.1ב – אחסנה מחסן רישוי – משטרה

4.8 – משקאות משכרים – משטרה

תקנות מוסך

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)

הנחיות ותקנות לבתי אוכל – דגשים